Екология

Управлението на бизнес, изграден върху суровина като полиетилена, е не само предизвикателство, но и отговорност. Освен за комфорта, ние сме загрижени за безопасността и здравето на хората. За да съхраним стабилността на екологичното равновесие, ние непрекъснато интегрираме в производството си нови алтернативни начини да изпълняваме съвестно своята социална роля и се придържаме към предписанията на корпоративното гражданство.

В спазването на нормативните и законовите изисквания за опазване на чистотата на околната среда проявяваме забележителна строгост. Всяка стратегия, която разработваме, е безпрекословно обвързана с редуциране на неблагоприятните въздействия върху природата и с оптимизиране на възможностите отпадните материали да бъдат рециклирани.

Политиката за управление на околната среда навигира всяко действие, предприето от наша страна. Ето защо своевременно реагираме на измененията, които екологичните иновации внасят в съвременното общество и промишленост. Наша цел е да предоставим максимална прозрачност на екологичната си политика и да покажем, че доверието, което хората имат в Пласт 60, е 100% оправдано.