За нас

Дружеството “ПЛАСТ-60” ЕООД е създадено през месец септември 2006г. с решение № 5732/13.09.2006г на Пловдивския Окръжен съд. Организацията е приемник на дейността на фирма ЕТ “ПЛАСТ 60 Гюлбеяз Идризова”, регистрирана през 1990г. изцяло с частен български капитал.

Почтен, компетентен
и професионален
партньор

Конкурентна продукция
и култура на
обслужване

Съблюдаване
законите и
нормативите

Прецизност и отговорност
при изпълнение
на договорите

Основната дейност на “ПЛАСТ-60” ЕООД е производство на полиетиленови изделия като полиетиленови фолиа, PP-канап (сезал), PVC маркучи, ръкави за поливане, полимерни опаковки и др. Организацията притежава собствена производствена база в която са разположени машините, складовете за суровини и материали и готова продукция и помещенията за персонала.

Политика по качеството Основна цел на ръководството на “ПЛАСТ-60” ЕООД е да произвежда и предлага своите изделия в съответствие с желанията и очакванията на клиентите. За постигане на това във “ПЛАСТ 60” ЕООД е внедрена система за управление на качеството на база на международния стандарт ISO 9001:2000, която е представена в настоящия Наръчника по качеството.

Политиката по качество е основния закон на дружеството, в което ръководство дефинира стратегическите цели за непрекъснато развитие и усъвършенстване на организацията, както и пътя, по който “ПЛАСТ-60” ЕООД посреща очакваните и предполагаеми потребности на своите клиенти.