„Пласт-60” ЕООД подписа два договора за доставка на оборудване

На 15.12.2016 г. и 19.12.2016 г. „Пласт-60” ЕООД подписа два договора за доставка на оборудване в изпъленение на проект BG16RFOP002-2.001-0424-С01 „Подобряване пазарните позиции на „Пласт – 60” ЕООД чрез внедряване на ново оборудване”.

В рамките на договорите, сключени с турската фирма BEKSMAK MAKİNE SAN. DIS. TIC. LTD. STI и с австрийската фирма NEXT GENERATION RECYCLINGMASCHINEN GmbH след проведена процедура за избор на изпълнители с публична покана, ще бъдат доставени една линия за изпиране и един рециклиращ екструдер за нуждите на предприятието. Срокът за изпълнението на всички дейности във връзка с внедряване на новото оборудване е до 20.06.2017 г.

Средставата за изпълнението на договора за безвъзмездна помощ ще се предоставят от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общата му стойност ще бъде 1 192 899,84 лева, от които 749 856,84 лева безвъзмездно финансиране.

Целта на предвидените в проекта дейности е увеличаване на производствения капацитет на фирма „Пласт-60” ЕООД и създаване на условия за устойчивото й развитие в експортен план, което да доведе до разширяване на конкурентните позиции на предприятието на пазара на продукти от пластмаса.