Рециклиране

ПЛАСТ 60 разполага с внедрена инсталация за почистване на фолио преди неговото рециклиране. Така преработваме отпадъчния полиетилен и се грижим за околната среда. Освен това този процес подпомага повишаването на производствения ни капацитет и оптимизация за производствените разходи. Осигуряваме „затворен производствен цикъл“, в който постигаме мечтаното равновесие между отговорност към природата, чрез рециклиране на полиетилен и по-ниска цена на крайния продукт.