Технология

С КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ КАЧЕСТВЕНИ ИЗДЕЛИЯ

Това ще бъде изпълнено чрез:

  • Стремеж към създаване репутация на почтен, компетентен и професионален партньор.
  • Предлагане на конкурентна продукция и непрекъснато подобряване културата на обслужване на клиентите с цел максимално задоволяване на техните изисквания и очаквания.
  • Съблюдаване законите и нормативите, действащи на територията на България, регулиращи извършваната дейност.
  • Пълна ангажираност на ръководния и изп лнителския персонал за прецизност и отговорност при изпълнение на изискванията на договорите с клиентите и непрекъснато подобряване ефективността на системата за управление на качеството.